הרשמה ותשלום לחברות בחברה הגיאולוגית הישראלית

 • חבר כבוד

  0₪
  תוכנית חינמית
 • חברות

  250₪
  דמי חבר לשנה
  תקף לשנה אחת
 • חברות סטודנט/גימלאי

  125₪
  דמי חבר לשנה
  תקף לשנה אחת