WhatsApp Image 2022-04-03 at 18.52.15.jpeg

  סיור קדם-כנס לאזור המפגש בין העתק ים המלח

ומערכת ההעתקים כרמל-גלבוע-פריעה 3-4/4 

 בהדרכת ד"ר יריב חמיאל ד"ר עודד כץ וד"ר יואב אבני

 

 

 

תודות למדריכי הסיור , למתי שרון וליתר הצלמים