top of page

תקצירים

חוברות התקצירים של הכנס השנתי של החברה הגיאולוגית​

1959 - סימפוזיון על אפיגנזה בסלעים קרבונטיים - ירושלים
1960 - סימפוזיון על ים המלח - סדום
1963 - כנס העשור לחברה הגיאולוגית - ערד
1963 - סימפוזיון על דשנים בישראל - ירושלים
1963 - מכתש רמון
1964 - סימפוזיון על חיפושי נפט - ערד
1965 - וולקניזם בישראל
1967-1969 - פרוטוקול מפגשים
1968 - ירושלים
1969 - מחקרים גיאוכימיים בישראל
1969 - רמת הגולן
1970 - בעיות סטרטיגרפיות בחבורת יהודה
1970 - דרום סיני
1971 - צפון סיני
1972 - מחקרים גיאולוגים חדשים ביהודה ושומרון
1973 - התפתחויות במחקר הגיאולוגי של מישור החוף ומפתן היבשת
1973 - הגיאולוגיה של הר חברון
1974 - ירושלים
1975 - מדבר יהודה וים המלח
1976 - אשקלון
1977 - זכרון יעקב
1978 - זכרון יעקב
1979 - שדה בוקר
1980 - דרום סיני ואילת
1981 - רמת הגולן
1982 - אילת ומזרח סיני
1983 - גליל
1984 - ערד
1985 - אילת והערבה הדרומית
1986 - מעלות
1987 - מצפה רמון
1988 - עין בוקק
1989 - מעלות
1990 - אילת
1991 - עכו
1992 - אשקלון
1993 - ערד
1994 - נוף גנוסר
1995 - זכרון יעקב
1996 - אילת
1997 - כפר גלעדי
1998 - מצפה רמון
1999 - ים המלח
2000 - מעלות
2001 - מעלות
2002 - כנרת
2003 - עין בוקק
2005 - צפון הנגב
2006 - בית שאן
2007 - נווה זוהר
2008 - נצרת
2009 - כפר בלום
2010 - אילות
2011 - מצפה רמון
2012 - אשקלון
2013 - עכו
2014 - עין בוקק
2015 - כינר
2016 - אילת
2017 - מצפה רמון
2018 - קפריסין
2019 - כפר בלום
2020 - הרי ירושלים
2021 - ירוחם
2022 - ניר עציון

2023 - עין גדי
2024 - ירושלים

bottom of page