סיורים ותקצירים

חוברות הסיורים של החברה הגיאולוגית מכילות את התכנים המועברים במסגרת הכנס השנתי של החברה הגיאולוגית וכסיורים מקצועיים לחברי החברה הגיאולוגית של ישראל. חוברות הסיורים נכתבות ונערכות בידי מדענים מקצועיים ומכילות מידע רב ערך ועדכני.

חוברות התקצירים מכילות את התקצירים שהוצגו בכנס השנתי של החברה הגיאולוגית כהרצאות וכפוסטרים מדעיים.